Przetarg nr 1


Budowa budynku w/g indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego z wraz ze wszystkimi instalacjami zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonymi projektami budowlanymi i wykonawczymi.

Pobierz Tytuł Opis Data opublikowania
pdf ikona Zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE 15.05.2017 r.
 
pdf ikona Załącznik nr 1 WZÓR - FORMULARZ OFERTOWY 15.05.2017 r.
   
pdf ikona Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 15.05.2017 r.
   
pdf ikona Załącznik nr 3 WZÓR - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA, JEŻELI USTAWY NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK POSIADANIE TAKICH UPRAWNIEŃ 15.05.2017 r.
   
pdf ikona Załącznik nr 4 WZÓR O WYKONANIU INWESTYCJI ODPOWIADAJĄCEJ SWOIM ROZMIAREM I WARTOŚCIĄ PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA 15.05.2017 r.
   
pdf ikona Załącznik nr 5 WYKAZ WYKONANAYCH ROBÓT 15.05.2017 r.
   
pdf ikona Załącznik nr 6 WZÓR - ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 15.05.2017 r.
   
pdf ikona Załącznik nr 7 WZÓR - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 15.05.2017 r.
   
pdf ikona Załącznik nr 8 WZÓR - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKCEPTACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY ORAZ WARUNKÓW ZMIAN UMOWY 15.05.2017 r.
   
pdf ikona Załącznik nr 9 WZÓR - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 15.05.2017 r.
   
pdf ikona Załącznik nr 10 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 15.05.2017 r.
   
pdf ikona Załącznik nr 11 KLAUZULA POUFNOŚCI INFORMACJI 15.05.2017 r.
       
       

Szybki kontakt

Telefony:

Tel. 81 855 66 55

Fax. 81 855 11 81

info@zalfon.pl 
serwis@zalfon.pl
danielzalewski@zalfon.pl

www.zalfon.pl

Współpraca

Współpracujemy z producentem oprogramowania enova365

Please publish modules in offcanvas position.